کیک بوکسینگ ترکیبی از رشته‌های رزمی موی تای ، کاراته و بوکس است .

روش مبارزه
مسابقات در یک زمین مربع شکل ۱۶ تا ۲۰ فوتی که با طناب محصور شده برگزار می گردد . زمان بازی معمولاً سه راند سه دقیقه ای می باشد که ورزشکاران بین هر راند یک دقیقه استراحت می کنند . هر مسابقه توسط یک داور و یک پزشک کنترل می شود . و در هر راند سه قاضی به مبارزان امتیاز می دهند . بنیان گذار کیک بوکسینگ در غرب جو لوئیس می باشد که پدر کیک بوکسینگ آمریکا نامیده می شود . کیک بوکسینگ مانند تمام رشته‌های رزمی دارای کمربند و دان می باشد . این ورزش داخل رینگ برگزار می شود و گرفتن حریف در مسابقه خطا است و اگر در طول مسابقه بیش از سه خطا داشته باشی بازنده اعلام می شوی . در مسابقه یک داور وسط وجود دارد و سه داور کنار و یک قاضی وجود دارد . در بعضی از مسابقات که سطح آن پایین است زمان مسابقه ۲ راند ۲ دقیقه ای است . به افرادی که در مبارزات کیک بوکسینگ شرکت می کنند فایتر می گویند .

گارد صحیح کیک بوکسینگ

kickweb2

kickweb3

kickweb1

kickweb4

مشت چپ : ضربه مشت مستقیم کوتاه و غیر نفوذی با دست جلو را جب گویند . در حالت اجرا دست شما به حالت ریلکس می باشد کف دست به سمت داخل و در وضعیت آماده می باشد جب ضربه  مشتی است که از جلوی چانه با دست قرار گرفته در جلو به هدف زده می شود به محض اینکه دست از وضعیت گارد به طرف هدف حرکت کرد به اندازه یک چهارم یا نصف دایره می چرخد به محض این که دست به سمت جلو به حرکت در آمدانگشتان بتدریج به طرف داخل دست جمع می شوند و درست در لحظه قبل از برخورد به هدف به صورت مشت کامل در می آید و در هنگام برگشت بلافاصله دست به حالت ریلکس در آمده و به وضعیت گارد جلوی چانه قرار می گیرد ضربه جب برای تحریک و عصبانی نمودن حریف و همچنین به منظور دسترسی پیدا کردن به هدف برای اجرای ضربه مشت نفوذی به کار می رود ضربه مشت جب را می توان با چرخاندن باسن و گام نهادن به جلو محکم و قدرتمند کند .

ضربه مشت مستقیم عقب ـ رایت کراس (پانچ) : برای اجرای این ضربه با چرخش به حول خود رو به جلو و متمایل به داخل حرکت کرده و هم زمان با شروع ضربه پاشنه پا بالا  آمده سر پنجه پا به سمت جلو یا کمی به سمت داخل می چرخد با چرخش کمر استفاده از نیروی بدن و با نفوذ شانه ضربه مستقیم زده می شود و پس از اصابت مشت سریعابه حالت اولیه خود باز می گردد و در کل مراحل چانه رو به پایین و فک ها توسط مشت  مخالف و شانه پوشش داده می شود قدرت این ضربه از بالا تنه و چرخش پا به سمت بیرون تشدید می شود از آنجا که زدن این ضربه با انتقال وزن بدن همراه است از نوع ضربات قدرتی محسوب می شود اما به خاطر انتقال وزن بدن از نقاط ضعف ضربات قدرتی نیز می باشد چون به خاطر یک لحظه بسیار کوتاه فایتر تعادل ایستادن خود را از دست می دهد و در معرض خطر قرار می گیرد بنابراین برگشتن به حالت اولیه و گارد در کوتاهترین زمان ممکن باید صورت گیرد .

kickweb5

kickweb6

راند هوس کیک : سه گونه تقریباً متفاوت از این نوع لگد وجود دارد که اغلب در کیک بوکسینگ به کار می روند . اولین نوع شکل رو پایی آن می باشد که بسیاری از کسانی که در هنرهای رزمی فعالیت دارند با آن آشنا می باشند سکند و سلاح در این گونه از لگد (تالوس) استخوانی در قسمت بالای روی پا می باشند برای اجرای لگد راند هوس کیک با پای راست که عقب است موارد ذیل انجام می شود در حالت گارد ایستاده باسن رابه سمت جلو (به سمت هدف فرضی) بکشید و پای عقب (راست) را به درون چمبر بیاورید زمانیکه پا را درون چمبر قرار دادید با خم کردن انگشتان پا به سمت پایین روی پا (سکن) را آشکار و آماده کنید باسن را به سمت چپ بگردانید (تقریباً مستقیم به سمت هدف) و لگد را پرتاب کنید سپس لگد را به سمت چمبر برگردانید و باسن را نیز به سمت راست بگردانید و پا را روی زمین به حالت اولیه قرار دهید قدرت این لگد از حرکت سریع و گشتاور ناشی از چرخش باسن در زمان لگد ایجاد می شود . نوع دیگر لگد راند هوس کیک قسمت توپی پا می باشد اسلحه و سکن در این لگد قسمت گرد توپی پا می باشد . نوع سوم این لگد با ساق پا است در این حالت پای راست را بدون چمبر به بالا بیاورید درست مثل گونه اول از این نوع لگد (روی پا) انگشتان پا را به سمت پایین خم کنید و لگد را با ساق پا اجرا کنید .

kickweb7

kickweb8

لگد فرانت کیک : لگد فرانت کیک یا لگد جلو اولین ضربه پایی است که در کیک بوکسینگ آموزش داده می شود این لگد می تواند به عنوان یک ضربه سدکنند نیز بکار رود مجموعاً باید گفت که این ضربه به دو شیوه کوبشی و بازدارنده بکار می رود هدف ضربه فرانت کیک در خط مستقیم ضربه قرار دارداین ضربه می تواند شکم حریف یا صورت آن باشد اما بهترین نقطه ای که می توان این لگد را اجرا نمود شبکه خورشیدی می باشد در اجرای این لگد زانوی پای ضربه زننده تا ارتفاع مناسب برای ضربه زدن بالا می آید و لگد بصورت مستقیم با گل یا سینه پا اجرا می شود توجه داشته باشید که بعد از اجرای ضربه پا دوباره جمع شده و سریعاً فایتر به حالت گارد بر می گردد توجه داشته باشید که هنگام اصابت ضربه به حریف حتماً انگشتان پا به یکدیگر جفت شده و به سمت بدن متمایل گردد این ضربه در مقابل حریف که بدن خود را روبروی شما قرار داده به سادگی قابل اجرا می باشد .

kickweb9

kickweb10

منبع : مجله اینترنتی ورزش 98