در هنگام تقویت سرعت در اجرای تکنیک‌های خود ، نکات زیر را به خاطر داشته باشید .

اجرای یک تکنیک باید اساساً از لحاظ فیزیکی سریع باشد . تا زمانی که بر مدل اساسی فیزیکی (اجرای صحیح تکنیک) تسلط نیافته اید ، سعی در تقویت سرعت نکنید . اگر نیاز دارید که درباره مکانیزم‌های اجرای یک مهارت تمرین کنید و یا آن را بدون فرم صحیح بیومکانیکی اجرا می‌کنید ، امکان شما برای تقویت سرعت محدود می‌شود .

آرام باشید . پرورش سرعت از لحظه شروع تا لحظه اصابت نیازمند آرامش است . در لحظه اصابت با حداکثر قدرت ، عضلات باید قدری منقبض شوند و بعد دوباره آرام گردند تا سریعاً ریکاوری حاصل شود .

وضعیت سالم بدن را باز یابید . استراحت و توقف بین اجرا برای تقویت سرعت ضروری است . اگر تنها یک تکنیک را تمرین می‌کنید ، مثلاً ضربه ماواشی گری ، فاصله بین ضربات می‌تواند کوتاه و حداکثر تا 10 ثانیه باشد . اما اگر روی تکنیک‌های ترکیبی تمرین می‌کنید ، مدت زمان بیشتری از بین دفعات تکرار مکث کنید تا خیلی زود خسته و کوفته نشوید .

اول تمرین کنید ، آخرتمرین کنید ! در مورد زمان تمرینات سرعتی در طول یک جلسه تمرینی دو تئوری وجود دارد . بسیاری از متخصصان ، پرورش سرعت را در ابتدای جلسه توصیه می‌ کنند چون خسته نیستید و عضلات تازه و سرحال است . اگر از انعطاف پذیری و استقامت کافی برخوردار باشید و بتوانید به راحتی ریکاوری شوید ، این توصیه خوبی است . اما دو ایراد بر پرورش سرعت در ابتدای جلسه تمرینی وارد است : شاید خیلی زیاد خسته شوید و نتوانید تمرینات بعدی را خوب اجرا کنید و نیز ممکن است عضلاتتان سفت و کشیده شوند و نتوانید از حداکثر توانایی خود استفاده کنید . تمرین مهارت‌های سرعتی نزدیک به انتهای یک جلسه تمرینی به این معناست که عضلاتتان شل تر هستند و گرچه شما کمی از شادابی تان را از دست داده‌اید ، اما استراحت کردن برایتان آسانتر می‌شود . نهایتاً پرورش و ازدیاد سرعت را مناسب شیوه اجرای خود تنظیم کنید .

از تعداد تکرارهای کم استفاده نمایید . دفعات تکرار در هر تکنیک را پایین (کمتر از 10 بار) و کیفیت هر تکرار را بالا نگه دارید . هر تکنیک را صحیح ،‌ با تمرکز کافی و قوی انجام دهید و بین تکرارها نیز تمرکز کنید (متوالی و بی‌وقفه انجام ندهید)

سرعت را حس کنید . با اجرای هر تکرار شاید این نکته را بیابید که یک تکرار سریع ، احساس متفاوتی از دیگر تکرارها ایجاد می‌کند . سعی کنید این احساس را ایجاد کنید .

کمی هم استراحت کنید . در طول تمرینات سرعتی شاید حس کنید که به یک سد سرعت برخورد کرده اید ، سرعتی که می توانید آن را مرتباً تکرار کنید اما نمی‌توانید از آن پیشی بگیرید . در این مواقع چند روز از تمرینات سرعتی دست بکشید . به جای تمرین آن تکنیک هر روز زمان بیشتری را به مجسم کردن موفقیت تازه در سد سرعت اختصاص دهید . بعد زمانی که به تمرین سرعت بازگشتید ، کار خود را با ذهنی با طراوت و بشاش و با نیت کسب موفقیت تازه در سطح جدیدی شروع کنید . فکر شما باید بر محدویت‌های بدنتان غلبه کند .

خود را از نظر روحی آماده کنید . اگر فکر می‌کنید که هنوز نمی توانید در سرعت گام تازه ای بردارید، سعی کنید مسابقات دوستانه‌ای در پایان جلسات تمرینی با دیگر شاگردان داشته باشید . گاهی اوقات کمی تقویت فکر یا تغییر دورنما ، تنها چیزی است که برای دست یافتن به موفقیت نیاز دارید .
در تمریناتتان جدی و کوشا باشید . . .

منبع : هنرهای رزمی