دستکش های قهرمان

او همیشه دستکش های قرمز می پوشید، گارد چپ می گرفت و هوک های راست می زد، مشت های شبیه پتک، که حریف را بر زمین می انداخت و رقص پای او شبیه بروس لی بود.
‘کاسیوس مارسلوس کلی جونیور’ که بعدها نام خود را ‘محمد’ و پسوند خانوادگی کلی را حذف کرد و فامیل خود را به’ علی’ تغییر داد.
محمد علی سه بار قهرمان جهان در رینگ شد، سه باری که بزرگان رشته بوکس تاریج جهان از جمله ‘سانی لیستون’و ‘جرج فورمن’ را ناک اوت کرد تا یکی از چهره های مطرح جهان در قرن بیستم باشد.
برای ایرانی ها محمد علی یا به تعبیری ‘محمد علی کلی’ را با جر فریز می شناسند، زمانی که محمد علی در راند دوازدهم مبارزه اش، جر فریز را ناک اوت کرد و این مسابقه آنقدر جذاب بود که تعدادی از قهوه خانه های تهران سیگار و قلیان و چای رایگان به مردم می دادند.
حتی چهره او آنقدر در بین مردم جا افتاده بود که، تعدادی از بازیگرهای فیلم فارسی نیز به تقلید از محمد علی پرداختند و ادعا می کردند که الگوی آنها محمد علی است.
محمد علی در دهه هفتاد به ایران که آمد و به او در اصفهان گفته بودند که با وجود این که تلویزیون ایران مسابقات بوکس حرفه ای جهان را پخش نمی کند، اما محمد علی را مردم اینجا دوست دارند.
محمد علی، همان قدر که در ورزش حرفه ای جهان مطرح است، در حوزه سیاست نیز نام و آوازه ای دارد چرا که زیربار نرفتن برای جنگ با ویتنامی ها و تغییر مذهب او را شهره سیاست ورزشی نیز کرده بود.
زمانی که سیاهان در ورزش المپیک، نسبت به تبعیض های ورزشی اعتراض داشتند، محمد علی به آن پیام داد که در کنار آنهاست اگر چه در مسابقات حضور ندارد، اما مانند اسمیت و کارلوس مشت خود را بالا خواهد بود.
تبعیض نژادی در ورزش یکی از رنج های بود که محمد علی و دیگر ورزشکاران سرشناس رنگین پوست سالها با آن دست و پنجه نرم کردند و برای رفع این آپارتاید ورزشی دست به مبارزه نشانه شناختی نیز زدند.
این رنج را حتی محمد علی با خود تا این اواخر به همراه داشت چه این پرتاب یک موز از سوی تماشاگران ویارئال به سمت ˈدنی آلوزˈ دربازی این تیم با بارسلونا،خاطره او چنان آزرده کرده بود که گفته بود از فوتبال لذت نمی برد.
جامعه شناسان، نژاد پرستی یا (Racism) را نوعی نژاد گرایی و برتری نژادی می دانند و نژادگرایی نظریه ای است که میان نژاد و پدیده های غیر زیست شناسی مانند دین، آداب، زبان ارتباط برقرار می کند و برخی نژادها را برتر از دیگر نژادهای بشری می دانند و این بدون شک محمد علی و هزاران قهرمان سیاه پوست را همواره عذاب داده است.
نژادپرستی باوری است که بر اساس این باور، یک گروه نژادی، خود را برتر از گروه های نژادی دیگر می داند و یکی از قدرتمندترین و مخرب ترین اشکال تبعیض است.
نظریه نژاد پرستی را دوگوبینو در علوم اجتماعی باب کرد و پس از او بود که نژاد پرستان، سیاهان را کم استعدادترین انسان ها عنوان کردند در حالی که محمد علی در یکی از مسابقات حرفه ای جهان در 9 ثانیه 11جا خالی داد و این در ورزش بوکس یک رکورد دست نیافتنی است و نشان می دهد که سیاهان باهوشترین افراد هستند.
محمود گودرزی، وزیر کنونی ورزش و جوانان، محمد خیبری، حسن اسدی و مرتضی دوستی در کتاب ‘سیاست و ورزش’ می نویسند: ایدئولوژی جنبه بسیار حساس و قاطع سیاست است و از فهم واقعیت
تطابق تصور با واقعیت و از ارزشگذاری بر واقعیت برآمده، به مثابه نوعی نقشه برای گزینش روش و تفسیر سیاست عمل می کند.
نویسندگان در این کتاب اعلام کرده اند:’ ورزش همانند دیگر حوزه ها همانند فرهنگ، اخلاق، دین، اقتصاد و جامعه، حوزه تحت نفوذ حاکمیت می باشد و بدون در نظر گرفتن و قبول کردن ایده ئولوژی حاکم، نمی تواند به فعالیت خود به صورت پایدار ادامه دهد’.
نویسندگان کتاب تاکید دارند که ‘ عرصه ورزش هر کشوری ناگزیر است ایده ئولوژی حاکم را بپذیرد. سیاستمداران به عنوان گردانندگان حاکمیت برای نفوذ و ترویج ایده ئولوژی سیاسی شان در ورزش به عرصه ورزش وارد می شوند’.
‘ ورزش نقش مهم و فزآینده ای در توسعه اقتصادی شهرهای ایالت متحده آمریکا بازی می کند و همانطور که نتایج تحقیق هولیهام(2005 ) و باین ول (2005)نشان داد یکی از دلایل اصلی ورود حاکمیت و سیاستمداران در ورزش ترویج ایده ئولوژی سیاسی می باشد’.
اما محمد علی در مقابل تبعیض نژادی آمریکا و اروپایی ها ایستاد و موفقیت هایی نیز بدست آورد، آن چنانچه که در اروپا برای او مسابقات حرفه ای ترتیب دادند.
او در مقابل نسل کشی آمریکا در ویتنام، پرچم اعتراض بر افراشت و مجبور شد تاوان فرار از خدمت را بپردازد ولی توانست جریانی را در ورزش راه بیندازد که در مقابل جنگ ها سکوت نکنند.
یک محقق و کارشناس ارشد مدیریت ورزشی می گوید: ورزش بوکس زمانی در جهان حتی از فوتبال نیز با ارزش تر بود و کارتل های اقتصادی و رسانه ای بر روی این ورزش سرمایه گذاری بزرگی کرده بودند.
عباس وستانی در گفت وگو با ایرنا، افزود: از این رو ، اخبار مسابقات بوکس حرفه ای از دهه 60 تا 70 در بین مردم و رسانه ها بسیار اهمیت داشت و در این بین محمد علی به شدت مدیریت افکار رسانه ای و عمومی را به سوی خود جلب کرد و مسلمان شدن او، روحیه مسلمانان به ویژه جوانان سیاه پوست را بالا برد.
وی تاکید کرد: محمد ورزشکار با اخلاقی بود که مردم او را هم به خاطر قهرمانی هایش و هم به خاطر مبارزات آزادی خواهانه اش دوست داشتند و از این رو او یک الگو برای جوانان کشورهای مختلف شد.
به گفته وی، آمریکایی ها ابتدا سعی کردند به او اتهام کمونیست بودن بزنند، اما با اعلام این که مسلمان است، دیگر نتوانستند بهانه ای داشته باشند به همین دلیل در مقابل او و اراده اش کم آوردند.
به گزارش ایرنا، محمد علی بوکسور سنگین وزنه دهه های گذشته به دلیل سندروم پارکینسون در روز پنجم از ماه پنجم سال 2016میلادی درگذشت.

منبع خبر : خبر گزاری جمهوری اسلامی