۱۰ اصل کلی در مبارزه

۱ـ یک مبارز به هیچ گروهی تعلق ندارد ، گرچه او برای انجام هنرهای رزمی باشگاه یا موسسه ای خاص دارد  اما سعی میکند تا تکنیک هایی ورزشی را از سایر سبک ها برداشت نموده و مجموعه ای کامل برای خود ایجاد کند .

۲ـ یک جنگجو باید ساده بگیرد ، تکنیک های خاص او باید بر مهارت های کلی حرکتی وابسته باشد. اگر حرکتی بد و پیچیده زده شود شکست حتمی است.تکنیک های ساده که سریعتر و تند تر اجرا می شود او را زنده نگه خواهد داشت .

۳ـ مبارزی که خوب تمرین می کند قطعاً بهتر می جنگد ، هرچه با تلاش و پشت کار بیشتر به تمرین بپردازید مبارزه ای ساده تر خواهید داشت. تمرین زیاد تنها باتمرین واقعی در صحنه های برخورد واقعی حاصل می شود و به قول معروف نابرده رنج گنج میسر نمی شود پس هر وقت که خسته شدید فوراً تمرین رو ول نکنید .

۴ـ یک مبارزه در لباسی تمرین می کند که با همان نیز مبارزه واقعی دارد ، او باید با لباس تمرین که می بایست در طی یک مبارزه واقعی پوشیده باشد چه آن لباس  لباس کار باشد جین باشد یا لباس خانه باشد تفاوتی اصلا ندارد. اگر عضو تیم است باید با تمام ابزار های لازم که در ماموریت حمل می کند تمرین کند .

۵ـ یک مبارز بیاد داشته که باید دارای وضعیت روحی مثبتی باشد ، او بااین شعارها اشنا است گفته هایی که این موضوع را القا می کند که همتای او هرگز تسلیم نمی شود. هر که شهامت دارد حتما پیروز است.

۶ـ یک مبارز انعطاف پذیر است ، در تمرین و مبارزه او هرگز فقط کاری را که دلش می خواهد را انجام نمی دهد بلکه خود را با محیط و تغیرات مبارزه وقف می دهد .

۷ـ یک مبارز همه چیز را ارزیابی می کند ، او همواره تکنیک ها و تاکتیک های خود را می سنجد و مسایل را زیر سوال می برد و به دنبال راهایی می گردد تا اطلاعات خود را افزایش دهد. او هرگز نمی گوید این راه تنها راه چاره است .

۸ـ یک مبارز وضعیت فیزیکی خود را به خوبی حفظ میکند ، اگرچه عقل او نخستین سلاح وی محسوب می شود ولی با این وجود می داند که حفظ ترکیب و تناسب اندام به او کمک خواهد کرد که تکنیک های خود را به موقع اجرا کند. اعتماد به نفس خود را افزایش دهد و نیروی تبحر خود را تقویت نماید .

۹ـ یک مبارز یک حرفه ای آرام و موقر است ، او ساده باقی می ماند. به خود نمی نازد ، او صرفا به مبارزه به عنوان بخشی ضروری در شغل خود فکر می کند .

۱۰ـ یک مبارز هرگز تعلیمات خود را متوقف نمی کند ، او همیشه درپی یافتن روش ها و تکنیک های برتر روز است .

http://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/07/danlod.png

http://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/06/kanal-telegram.pnghttp://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/06/safeh-insta.png