ذهنِ آماده یا جسمِ ورزیده؟

مهم است بدانیم ذهنِ آماده ، اهمیت بیشتری نسبت به جسمِ ورزیده دارد. چه بسا با داشتنِ بدنِ مقاوم و قوی ، ولی به علت عدم تسلط بر احساساتی مثل ترس و اضطراب ، مقهورِ شرایط شویم. چه کسی می‌تواند قدرت اراده را انکار کند و یا کارایی انگیزه را زیر سؤال ببرد؟ چه چیزی ما رزم‌آوران را در ممارستِ تمرین‌های سختِ رزمی ثابت قدم می‌کند؟ فنونی که فرا می‌گیریم ، کجا ثبت می‌شود؟

در دنیای رزمی امروز ، توجه زیادی به آناتومی بدن و ورزیدگی آن می‌شود. این خوب است اما توجه زیادی به  مهمترین عامل مهارت ، یعنی ذهنِ آماده نمی‌شود. مبارزه حرفه‌ای یک مسأله غریزی است. با قوی‌تر شدن غریزه‌ی جنگی و رزمی ، احتمال شکست در یک مبارزه ، کاهش پیدا می‌کند. در اینجا نوع رشته یا سیستم اهمیّت زیادی ندارد. ممارست و مداومت بر تمرین با ذهنی باز و متمرکز ، مهم است.

بزرگان رزمی می‌گویند در یک مبارزه اجازه دهید ، بدن خودش مبارزه کند. به بیانی دیگر ، غریزه و ضمیر ناخودآگاهِ ذهن سرنوشت سازِ میدانِ نبرد است. یک مبارزه از نگاه دیگران ، زد و خوردی پر تنش است ولی در حقیقت ، عمل‌ها و عکس العمل‌هایی است که بین دو رزمیکار در حال تبادل است. رزمیکارانِ آماتور ، در مبارزه ، فکر و ذهنشان درگیر همین عمل و عکس‌العمل‌هاست در حالی که بین دو جنگاور قهّار ، عمل‌ها و عکس‌العمل‌ها کاملاً غریزی است و فکر مشغول ترسیم راهبردهای کلی مبارزه است و آن کسی پیروز میدان معرکه خواهد شد که در هر سه فاکتور یاد شده (آمادگی جسمانی + آمادگی ذهنی + اتحاد ذهن و جسم) تفوق داشته باشد .

این برتری ، نتیجه‌ی آن عرق‌ها و زحمت‌هایی است که با تمرینات زیاد به ثمر نشسته. پس غایت تمریناتِ سختِ رزمی علاوه بر تقویت بدن ، تقویت غریزه رزمی است و اگر در هنرهای رزمی اصیل میبینیم که علاوه بر تمرینات سختِ جسمی ، مسائلی همچون تمرکز گیری (ذِن) و تسلط بر هیجانات و احساسات (یا همان کنترلِ نفس)  اهمیت زیادی دارند ، علت در تأثیرشان بر ذهن و روان رزم‌آور است.

آمادگی ذهنی پایه و اساسِ فراگیریِ مهارت‌های رزمی است البته بسیار مهم است بدانیم که هر نوع تمرینی برای آماده شدنِ ذهن ، لازم است ، اما کافی نیست. میزان آمادگیِ ذهنی فراتر از تمرینات رزمی است ، چیزی به وسعت سبک زندگی رزم آور است. شاید تعجب کنید که بگویم اخلاق‌مداری نیز نقش فوق‌العاده‌ای در تربیت ابعاد شخصیتی رزم آور به خصوص ذهن او دارد چرا که اخلاق بسترهای درون آدمی را شکوفا می‌کند. مسأله‌ای بسیار مهم که متأسفانه امروزه (از روی نا آگاهی) به حاشیه رانده شده.

ذن

منبع خبر : رزمنامه