روش های رسیدن به برتری در هنرهای رزمی

چنانچه در استفاده از ورزش های رزمی می خواهید افکار حرفه ای داشته باشید حتما از مراحل سختی عبور کنید یا به قول معروف از هفت خان رستم رد شوید زیرا هنرهای رزمی هنگامی که در قالب مسابقه های ورزشی قرار می گیرند هر کدام در چارچوب خاصی قرار می گیرند و گوشه ای از قدرت رزمی را به نمایش می گذارند. به طور مثال در تکواندو سرعت بالای پاها برای ضربه زدن و امتیاز گرفتن یا در جودو گرفتن و پرتاب کردن و در کیوکشین استفاده از دست برهنه و پا برای ضربه زدن یا در کیک بوکس قدرت و سرعت در دردست و پا برای ضربه زدن با دستکش بوکس و …

راه کار های که برای رسیدن به برتری در هنرهای رزمی به شما ورزشکاران رزمی گفته می شود به طور کلی هر کدام دارای جزئیات فراوان و روش های گوناگون برای رسیدن به آن هست که نسبت به فرهنگ و نگرش های اجتماعی و زمان فرق می کند.

1- تکنیک :
نکته : آموزش فنون پیچیده و محکم

– یادگیری فنون سست و روان
– رسیدن به درجه ای که بتوان تمام فنون را ترکیب کرد یا در همان مرحله فنون بی فنونی

2- تاکتیک :
نکته : نسبت به حریف و حریفان بتوانید سریع تغییر تاکتیک بدهید

– به کارگیری از محیط برای غلبه بر حریف مثل جنگل ‘ کوه ‘ دریا ‘ دیوار ‘ پل و …
– استفاده از ابزار آلات و یا هر وسیله ای که امکان دارد شما آن را بکار ببرید

3- قدرت :
نکته : قدرت ماهیچه یا همان نیرو

– قدرت در سرعت بدن یا شتاب و رفلکس بدن
– قدرت در استقامت بدن
– ضربه پذیری و تحمل شرایط سخت و دشوار
– قدرت در تنفس و یا تمرینات

4- روان :
نکته : هماهنگی بین مغز و بدن و تصمیم گیری بهترین روش در کوتاه ترین زمان ممکن

– هماهنگی بین جسم و روح وقتی که روح و جسم در یک قالب می روند و در یک مسیر حرکت می کنند قدرتی فوق العاده خلق می شود (مانند شمشیر زنهای چشم بسته)
– ارتباط با نیروی ماوراء طبیعه مانند عشق به معنویات عشق به خدا برای ایجاد انگیزه بالا و قوی که بتوان مراحل تمرینات گوناگون را تحمل کنید و برای رسیدن به هدفی والا

http://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/07/danlod.png

http://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/06/kanal-telegram.pnghttp://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/06/safeh-insta.png