روش های رسیدن به برتری در هنرهای رزمی

چنانچه در استفاده از ورزش های رزمی می خواهيد افکار حرفه ای داشته باشيد حتما از مراحل سختی عبور كنيد يا به قول معروف از هفت خان رستم رد شويد زیرا هنرهای رزمی هنگامی که در قالب مسابقه های ورزشی قرار مي گيرند هر كدام در چارچوب خاصی قرار می گيرند و گوشه اي از قدرت رزمی را به نمایش می گذارند. به طور مثال در تكواندو سرعت بالای پاها برای ضربه زدن و امتياز گرفتن یا در جودو گرفتن و پرتاب كردن و در كيوكشين استفاده از دست برهنه و پا برای ضربه زدن یا در كيك بوكس قدرت و سرعت در دردست و پا برای ضربه زدن با دستكش بوكس و …

راه کار های كه براي رسيدن به برتری در هنرهای رزمی به شما ورزشکاران رزمی گفته می شود به طور کلی هر كدام دارای جزئيات فراوان و روش های گوناگون برای رسيدن به آن هست كه نسبت به فرهنگ و نگرش های اجتماعی و زمان فرق می كند.

1- تكنيك :
نکته : آموزش فنون پیچیده و محكم

– يادگيري فنون سست و روان
– رسيدن به درجه ای كه بتوان تمام فنون را تركيب كرد يا در همان مرحله فنون بی فنونی

2- تاكتيك :
نکته : نسبت به حريف و حريفان بتوانید سریع تغيير تاكتيك بدهيد

– به کارگیری از محيط برای غلبه بر حريف مثل جنگل ‘ كوه ‘ دريا ‘ ديوار ‘ پل و …
– استفاده از ابزار آلات و یا هر وسيله ای كه امكان دارد شما آن را بکار ببرید

3- قدرت :
نکته : قدرت ماهيچه يا همان نيرو

– قدرت در سرعت بدن یا شتاب و رفلكس بدن
– قدرت در استقامت بدن
– ضربه پذيری و تحمل شرايط سخت و دشوار
– قدرت در تنفس و يا تمرينات

4- روان :
نکته : هماهنگی بين مغز و بدن و تصمیم گیری بهترين روش در كوتاه ترين زمان ممكن

– هماهنگی بين جسم و روح وقتی که روح و جسم در یک قالب می روند و در يك مسير حركت مي كنند قدرتی فوق العاده خلق می شود (مانند شمشير زنهای چشم بسته)
– ارتباط با نيروی ماوراء طبيعه مانند عشق به معنويات عشق به خدا برای ايجاد انگيزه بالا و قوی كه بتوان مراحل تمرينات گوناگون را تحمل كنید و برای رسيدن به هدفی والا

http://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/07/danlod.png

http://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/06/kanal-telegram.pnghttp://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/06/safeh-insta.png