مشخصات فردی :
سعید صلاحت میانرزی
سن 34 سال

رشته تخصصی :
کونگ فو توآ

مدارک و مدارج :
شالبند مشکی دان 5
مربی و داور درجه یک فدراسیون
رییس کمیته داوران هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان تهران

افتخارات :
چند دوره قهرمان کشور
داور نمونه کشوری

اطلاعات تماس :
باشگاه امام علی (ع)  واقع در منطقه پاسداران تهران
09122863725