مسابقات انتخابي تيم جودو جوانان مشخص شدند

اين مسابقات را «نصرت خان ولي اف» مربي ازبكستاني و گزينه هدايت تيم ملي ايران از نزديك مشاهده كرد.
كادر فني پس از برگزاري اردو، تركيب نفرات اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا كه شهريور ماه در هند برگزار مي شود را مشخص مي كند.
** نفرات برتر اوزان مختلف بدين شرح است:
* منهاي 55 كيلوگرم:
1- كيوان مهدي زاده از خوزستان
2- اشكان مهدي از خوزستان
3- محمد خسروي از خراسان شمالي
* منهاي 60 كيلوگرم:
1- محمد رشنونژاد از خوزستان
2- ابوالفضل محمودي از مركزي
3- بهمن واحدالهي از خراسان رضوي
* منهاي 66 كيلوگرم:
1- حسن گروهي از خراسان رضوي
2- آرمين بندار از خراسان رضوي
3- سجاد حسين زاده از فارس
* منهاي73 كيلوگرم:
1- پوريا شكري از تهران
2- الياس پاكدل از خراسان شمالي
3- پرويز والي زاده از خراسان شمالي
* منهاي 81 كيلوگرم:
1- جواد مرادي از خراسان شمالي
2- محمد ابراهيمي از خراسان رضوي
3- مسعود قوي بازو از خراسان رضوي
* منهاي 90 كيلوگرم:
1- رضا رضايي از تهران
2- جلال محجوب از خراسان رضوي
3- حامد رشيدي از خراسان شمالي
* منهاي 100 كيلوگرم:
1- عرفان آقايي از تهران
2- عبدالوهاب وهابيان از خراسان رضوي

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی