کاما (به ژاپنی : 鎌) (به هیراگانا : かま) (که گاهی آنرا کای یا کای دوگانه نیز می نامند . از کامایی که تیغه‌های کند داشته باشد برای تمرین کاتا استفاده می کنند و آنرا کاتا کای می نامند .) ابزار کشاورزی سنتی ژاپن و فیلیپین است که از آن به عنوان جنگ افزار نیز استفاده می کنند . کاما در برخی از هنرهای رزمی چینی و کاراته و سیلات بکار گرفته می شود .

تاریخچه و معرفی سلاح کاما
پیش از تبدیل به جنگ افزار ، از کاما در کشاورزی برای برداشت غلاتی همچون برنج استفاده می شده‌ است . می توان شکل‌های گوناگونی از آن را در جنوب شرق آسیا و به ویژه در هنرهای رزمی از اندونزی تا فیلیپین دید . از آن بطور محدود در برخی هنرهای رزمی چینی هم استفاده می شود . از همین مناطق بوده است که این جنگ افزار به اوکیناوا راه یافته و در کاراته به کار گرفته شده است .

تکنیک ها
کاما را می توان تکی یا دوتایی به کار گرفت . از لبه و نوک تیغه کاما می توان استفاده کرد و در کاتاهای اوکیناوایی می‌ توان از آنها برای دفاع ، گیر انداختن و خلع سلاح حریف استفاده کرد . در محلی که تیغه به دسته متصل می شود یک برآمدگی وجود دارد که از آن در گیر انداختن چوب حریف استفاده می شود ، اما در کامایی که از آن به عنوان داس کشاورزی استفاده می‌شود این برآمدگی وجود ندارد . معمولاً تیغه آنرا بسیار تیز می کنند که می تواند به سادگی باعث آسیب رسیدن به تمرین کننده تازه کار شود . تیزی تیغه آن نه تنها برای آسیب رساندن به حریف بلکه برای ترساندن حریف هم هست .

در گذشته کاربرد این جنگ افزار در کاتا بسیار بوده اما در کاتاهای امروزی آن ، حرکات دست را بیشتر از کاما انجام می دهند و همان حرکات اندک کاما نیز بیشتر چرخاندن‌های استادانه آن است که با کاتاهای کامای اوکیناوایی تفاوت‌های زیادی دارد .

منبع : ویکی پدیا