نحوه دوش گرفتن برای ورزشکاران

رایج ترین روش استفاده از تاثیرات آب درمانی، دوش گرفتن می باشد. بعضی از تاثیرات مورد نظر در آب درمانی را می توان با دوش گرفتن به دست آورد. مقدار درجه حرارت آب دوش به صورت درجات سرد، نرمال، گرم و داغ تقسیم بندی می شود. در صورتیکه بازیکنان بعد از مسابقه از دوش آب گرم ( 33/9 تا 36/7درجه سانتیگراد) ولرم ( 26/7 تا 33/9 درجه سانتیگراد) و داغ (بیشتر از 37/2درجه سانتیگراد) استفاده کنند، علاوه بر تمیز شدن بدن، موجب ایجاد آرامش هم می شود. برخی از ورزشکاران ترجیح می دهند که از دوش سرد استفاده کنند. این عمل نیز باعث تقویت و نیز نیرو بخشیدن به بدن می شود. برخی از افراد هم ازدو نوع دوش گرم و سرد به طور متناوب استفاده می کنند.

نکته های مهم در هنگام دوش گرفتن
بیشتر بازیکنان و ورزشکاران امروزه تنها وسیله ای که برای رفع خستگی در دسترس دارند، دوش آب گرم می باشد، لازم است اصولی از آن استفاده کنند، پس چند نکته را یاد آور می شویم :

1- ورزشکارانی که بعد از یک تمرین و یا مسابقه سنگین وقت انجام تمرینات و حرکات سبک را پیدا نکرده اند، می توانند برخی از حرکات و نرمش ها را زیر دوش اجرا کنند. همان گونه که می دانیم، هدف عمده از دوش آب گرم، بر طرف کردن خستگی و دفع مواد زاید مانند اسید لاکتیک از بدن است. ولی اگر ورزشکار زیر دوش آب گرم حرکات سبک و تمرینات ملایم را انجام دهد، میزان رفع خستگی بیشتر و مواد زاید سریع تر دفع می شود.

2- اگر فشار آب زیاد و فاصله دوش با بدن شما زیاد باشد، تاثیرات درمانی آب افزایش می یابد. اعتقاد بر این است که هرچه فاصله دوش با بدن شما زیاد و فشار آب هم قوی تر باشد، بر اثربرخورد مرتب و مداوم ذرات آب با پوست، حالتی مانند ماساژ برای شما احساس لذت و شادابی پدید خواهد آمد.

3- دوش آب سرد برای ورزشکارانی که سابقه استفاده از دوش سرد ندارند، توصیه نمی شود زیرا امکان سرما خوردگی بسیار بالا می رود. این دسته از ورزشکاران می توانند به تدریج از آب سرد استفاده کنند تا بافت های بدن با آب سرد تطابق یابند.

4- ورزشکاران باید کلیه نکاتی را که در رابطه با موارد استفاده، عدم استفاده و احتیاط در زمینه هیدروتراپی گفته شد را رعایت کنند، ازجمله این که مدت زیادی زیر دوش آب گرم قرار نگیرند، از آب بسیار داغ مدت زیادی استفاده نکنند و بعد از دوش گرفتن فورا در معرض هوای سرد قرار نگیرند.

5- حتما در هنگام خشک کردن بدن، از کشیدن محکم حوله روی پوست بدن خودداری کرد زیرا همانطور که می دانیم، سطح پوست بدن محل انتشار گیرنده ها و پایانه های مختلف عصبی است و بر اثر کشیدن محکم حوله به پوست، معمولا گیرنده های عصبی تحریک می شوند و این تحریکات به سیستم عصبی منتقل می شود. در نتیجه، تاثیرات مثبت دوش یا از بین می رود یا کاهش می یابد.

6- بهتر است متعاقب دوش گرفتن یا استفاده از روش های دیگر آب درمانی، ورزشکار به مدت کافی استراحت کند و یا بخوابد. این کار باعث افزایش تاثیرات دوش و آب درمانی می شود.

http://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/07/danlod.png

http://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/06/kanal-telegram.pnghttp://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/06/safeh-insta.png