نحوه دوش گرفتن برای ورزشکاران

رایج ترين روش استفاده از تاثيرات آب درمانی، دوش گرفتن می باشد. بعضی از تاثيرات مورد نظر در آب درماني را مي توان با دوش گرفتن به دست آورد. مقدار درجه حرارت آب دوش به صورت درجات سرد، نرمال، گرم و داغ تقسيم بندي مي شود. در صورتیکه بازيکنان بعد از مسابقه از دوش آب گرم ( 33/9 تا 36/7درجه سانتيگراد) ولرم ( 26/7 تا 33/9 درجه سانتيگراد) و داغ (بيشتر از 37/2درجه سانتيگراد) استفاده کنند، علاوه بر تميز شدن بدن، موجب ايجاد آرامش هم مي شود. برخي از ورزشکاران ترجيح مي دهند که از دوش سرد استفاده کنند. اين عمل نيز باعث تقويت و نيز نيرو بخشيدن به بدن مي شود. برخي از افراد هم ازدو نوع دوش گرم و سرد به طور متناوب استفاده مي کنند.

نکته های مهم در هنگام دوش گرفتن
بیشتر بازيکنان و ورزشکاران امروزه تنها وسيله اي که براي رفع خستگي در دسترس دارند، دوش آب گرم مي باشد، لازم است اصولی از آن استفاده کنند، پس چند نکته را یاد آور می شویم :

1- ورزشکاراني که بعد از يک تمرين و يا مسابقه سنگين وقت انجام تمرينات و حرکات سبک را پيدا نکرده اند، مي توانند برخي از حرکات و نرمش ها را زير دوش اجرا کنند. همان گونه که مي دانيم، هدف عمده از دوش آب گرم، بر طرف کردن خستگي و دفع مواد زايد مانند اسيد لاکتيک از بدن است. ولی اگر ورزشکار زير دوش آب گرم حرکات سبک و تمرينات ملايم را انجام دهد، ميزان رفع خستگي بيشتر و مواد زايد سريع تر دفع مي شود.

2- اگر فشار آب زياد و فاصله دوش با بدن شما زياد باشد، تاثيرات درماني آب افزايش مي يابد. اعتقاد بر اين است که هرچه فاصله دوش با بدن شما زياد و فشار آب هم قوي تر باشد، بر اثربرخورد مرتب و مداوم ذرات آب با پوست، حالتي مانند ماساژ براي شما احساس لذت و شادابي پديد خواهد آمد.

3- دوش آب سرد براي ورزشکاراني که سابقه استفاده از دوش سرد ندارند، توصيه نمي شود زيرا امکان سرما خوردگي بسیار بالا می رود. اين دسته از ورزشکاران مي توانند به تدريج از آب سرد استفاده کنند تا بافت هاي بدن با آب سرد تطابق يابند.

4- ورزشکاران بايد کليه نکاتي را که در رابطه با موارد استفاده، عدم استفاده و احتياط در زمينه هيدروتراپي گفته شد را رعايت کنند، ازجمله اين که مدت زيادي زير دوش آب گرم قرار نگيرند، از آب بسيار داغ مدت زيادي استفاده نکنند و بعد از دوش گرفتن فورا در معرض هواي سرد قرار نگيرند.

5- حتما در هنگام خشک کردن بدن، از کشيدن محکم حوله روي پوست بدن خودداري کرد زيرا همانطور که مي دانيم، سطح پوست بدن محل انتشار گيرنده ها و پايانه هاي مختلف عصبي است و بر اثر کشيدن محکم حوله به پوست، معمولا گيرنده هاي عصبي تحريک مي شوند و اين تحريکات به سيستم عصبي منتقل مي شود. در نتيجه، تاثيرات مثبت دوش يا از بين مي رود يا کاهش مي يابد.

6- بهتر است متعاقب دوش گرفتن يا استفاده از روش هاي ديگر آب درماني، ورزشکار به مدت کافي استراحت کند و يا بخوابد. اين کار باعث افزايش تاثيرات دوش و آب درماني مي شود.

http://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/07/danlod.png

http://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/06/kanal-telegram.pnghttp://takrazm.com/wp-content/uploads/2016/06/safeh-insta.png