هنر رزمی به طور بسیار گسترده ای در جهان به عنوان روش آموزش دفاع از خود شناخته شده است . اکثر افرادی که کلمات کاراته ، جودو و کونگ فو را می شنوند تصاویر معابد یا شیوه های معنوی که برای تقویت ذهن ، بدن ، روح و روان است به خاطر می آورند . بسیاری از هنرجویان آینده نگر و مربیان هنرهای رزمی بر این باورند که تکنیک های روحی و جسمی به هنرهای فردی مربوط است .

در واقع ماهیت واقعی ، اثر هنرهای رزمی است و به طور کامل شناخته نشده است . فیزیک قدرت در پشت قدرت هنرهای رزمی است . آموزش هنر رزمی نیز از جنبه های معنوی ، هنرجویان خود را به پیشرفت و تعالی می رساند و همچنین آموزش های فیزیکی و تمرین های معنوی ، به همان اندازه مهم است . به رسمیت شناختن ارزش هنر رزمی و احترام به قدرت این هنر را فقط علم می تواند به ارمغان بیاورد . جنبه های دیگر مانند فعالیت های رقابتی وقتی افزایش پیدا میابد که در ما ایجاد استرس نماید ، در این صورت استرس کمک می کند تا مردم برای رسیدن به هدف جدید گام بردارند .

استاد ناکایاما بنیانگذار کاراته مدرن می گویند :
تصمیم گیری برنده یا بازنده است که هدف نهایی نیست . کاراته یک هنر رزمی برای توسعه شخصیت از طریق آموزش است ، به طوری که کاراته می تواند هر مانع محسوس و یا نامحسوس را از میان بردارد .

پس باید در نظر داشته باشیم که هنرجویان باید آمادگی خود برای توسعه و درک درست از هنر رزمی را کامل کنند . اساتید و هنرجویان این هنر باید توجه بیشتری به علم هنرهای رزمی به جای ترویج راه خود از هنر بپردازند . کاراته با احترام شروع و با احترام به پایان می رسد . . .

مهم ترین عنصر این هنر رزمی اخلاق درست و احترام به یکدیگر بوده که این ، یکی از هزاران امتیاز مثبت این هنر بزرگ است که ما هنوز به نیمی از آن دست یافته ایم .

هنر زیبای کاراته به برقراری عدالت کمک می کند و همیشه درآن عدالت رعایت می شود زیرا همه چیز طبق اصول و نظم خاصی به جلو حرکت می کند .

هنرجوی جوانی سراسر ژاپن را زیر پا نهاد تا به مدرسه هنرهای رزمی رسید . وقتی آنجا رسید ، استاد به او اجازه وارد شدن داد .

استاد پرسید : خواستار چه چیزی از من هستید ؟

پسر جواب داد : می خواهم زیر نظر شما تعلیم ببینم و بهترین مبارز و رزمی کار جهان شوم . شما بگوئید برای چه مدتی بایستی تعلیم ببینم ؟

استاد مکثی کرد و جواب داد : حداقل ده سال .

هنرجو با تعجب گفت : ده سال مدت زیادی است ! خوب اگر من دو برابر شاگردان دیگرتان تلاش کنم ، آن وقت چه ؟

استاد گفت : حداقل بیست سال طول خواهد کشید .

هنرجو که متعجب شده بود ، پرسید : بیست سال !؟ خوب اگر من شب و روز و با تمامی وجودم کار کنم چه ؟

استاد جواب داد : بیش از سی سال .

هنرجوی جوان پرسید : چطور هر دفعه که میگویم بیشتر تلاش و تمرین میکنم ، شما مدت یادگیری را زیادتر می کنید؟

استاد گفت : معلوم است . وقتی یک چشمت را به مقصد دوخته ای ، فقط با یک چشم میتوانی راه را بیابی . . .

استاد بزرگ گیچین فاناگوشی پدر کاراته مدرن می فرمایند : کاراته چون آبی است جوشان که اگر حرارت به آن نرسد رو به سردی بر می گردد .

حال به این نکته می رسیم که به راستی کاراته الهام گرفته از طبیعت و معنویت است .

منبع : شبکه اینترنتی آفتاب

نویسنده : سن سی محمد (اشکان) حامدی