کتل بل
//takrazm.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-18-16.04.14.jpg
//takrazm.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-18-16.04.05.jpg
رولر شکم
ارزونتر بخر!
هالتر بدنسازی
دستکش های بوکس
رش-گارد-MMA-طرح-مشکی-Venum
کیسه-بلغاری-ایرانی
آدمک-بوکس-ایستاده-سیلیکون
دستکش-بووکس-چرم-VENUM
تی-آر-ایکس-ایرانی
دمبل-شش-ضلعی
بتل روپ
کش های ورزشی