برای ارائه بهترین مبارزه می بایست موارد ذیل را داشته باشید :

1- آمادگی جسمانی
شما زمانی می توانید به مبارزه بپردازید که بدنی کاملا آماده داشته باشید و بدن آماده نمی شود مگر با تمرینات سخت و مداوم .
این تمرینات سخت و مداوم علاقه و پشتکار شما را می طلبد و می بایست همیشه و در همه حال کوشا و فعال باشید و تنبلی و سستی را از خود دور کنید .

2- تمرکز فکر
شما وقتی وارد رینگ مبارزه شدید باید تمام فکرتان را جمع کرده و فقط به مبارزه و حریف فکر کنید .
در ضمن وقتی وارد رینگ می شوید باید اراده قوی داشته باشید و همیشه به خود تلقین کنید که من حریف را شکست خواهم داد .
شما طوری در مبارزه عمل کنید که حریف از هیبت شما بترسد و دست و پایش را گم کند . دقت کنید منظور این نیست که حریف را کوچک بشمارید .
مقصود این است که قوی تر از او ظاهر شوید و تمام حواستان را جمع کنید چون شما در مقابل یک جسم بی جان قرار ندارید بلکه کسی که در مقابل شماست یک رزمیکار است . فکر می کند جسمی آماده دارد باهوش و ذکاوت خودش و امکان دارد از یک لحظه غفلت شما استفاده کرده و شما را نقش زمین کند .

3- سرعت عمل
شما باید یاد بگیرید که طوری قدرت و سرعت را با هم منسجم کنید که ضربات دست یا پای شما همانند پتکی بر سر و بدن حریفان فرود آید و سرعت نیز طوری باشد که گویا شبه است نه سرعت یک دست یا پا .

4- رقص پا
در مبارزه همانند یک کشتی که در دریای طوفان زده و متلاطم قرار دارد عمل کنید .
با تغییر دادن مکان و موقعیت خود مجال ضربه زدن را از حریفان خود سلب کنید .
شما با رقص پا لحظه ای در سمت چپ حریف و لحظه ای در سمت راست او در لحظه ای دیگر به صورت دایره ای دور حریف بچرخید تا با این عمل حریف را گیج کرده و ضربه های سرنوشت ساز را بر او وارد نمائید .

5- کیاب
خارج کردن هوای بازدم به بیرون همراه صدا در موقع ضربه زدن را کیاب می گویند .
این کار برای شما سه مزیت مفید در پی دارد اول قدرت را بیشتر می کند دوم حواس حریف را پرت می کند و سوم ترس را در وجود حریف بوجود می آورید که همین باعث می شود تا شما موقعیت ضربه زدن به حریف را پیدا کنید .

6- ضربه زدن به مناطق حساس بدن
از زدن ضربه های بیهوده جدا پرهیز کنید چون نه تنها به حریف اصابت نمی کند بلکه باعث می شود تا شما زودتر از معمول خسته شوید . زیرکانه عمل کنید و هر ضربه ای که به طرف حریف پرت می کنید می بایست به هدفی اصابت کند که از قبل مد نظر بوده است . یعنی به جای زدن صد ضربه بی فایده یک ضربه حساب شده و مؤثر بزنید .

7- مبارزه با تمام قدرت
نگذارید احساسات عاطفی به درونتان راه پیدا کند که در غیر این صورت شکست شما حتمی خواهد بود .

منبع : کلوب آیکیدو