توزیع 39 سهمیه بوکس المپیک

به گزارش روز یکشنبه فدراسیون بوکس، رقابت های بوکس قهرمانی جهان از 27 خرداد تا 5 تیر در سالن «سرحدچی» شهر باکو برگزار می شود که آخرین شانس کسب سهمیه المپیک ریو نیز محسوب می شود.
تیم ملی ایران تاکنون یک سهمیه بوکس از سوی احسان روزبهانی کسب کرده است و این رقابت ها آخرین شانس ملی پوشان ایران برای کسب سهمیه است.
در مجموع 39 سهمیه المپیک در رقابت های جهانی باکو توزیع می شود که شرایط هر وزن از این قرار است:
– وزن 49 کیلوگرم دو سهمیه (طلا و نقره)
– وزن 52 کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی و بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)
– وزن 56 کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی و بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)
– وزن 60 کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی و بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)
– وزن 64 کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی و بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)
– وزن 69 کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی و بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)
– وزن 75 کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی و بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)
– وزن 81 کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی و بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)
– وزن 91 کیلوگرم یک سهمیه (مدال طلا)
– وزن به اضافه 91 کیلوگرم یک سهمیه (مدال طلا)

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی