مشخصات فردی :
حمزه مرادیان
سن 30 سال

رشته تخصصی :
كيك بوكسينگ و ساواته

مدارک و مدارج :
مربيگری درجه ١ از فدراسيون ورزشهای رزمی
مربيگری درجه ٣ از فدراسيون كاراته
مربيگری درجه ٣ از فدراسيون پرورش اندام
مربيگری ، داوري و دان ٥ از فدراسيون جهانی WPKA,WKF
داوری درجه ٢ از فدراسيون ورزشهای رزمی
دان ٥ از فدراسيون ورزشهای رزمی
مدرك مبارزه با داروهای نيروزا و مبارزه با دوپينگ از فدراسيون ورزشهای رزمی
تكنيكی ترين فايتر سبك كنتاكت كاراته ايران
نماينده ورزشكاران و قهرمانان ايران در مجمع انتخاباتی فدراسيون ورزشهای رزمی
نماينده ورزشكاران و قهرمانان لرستان در مجمع تربيت بدنی استان لرستان
عضو كميته برگزاری مسابقات كيك بوكسينگ wpka ايران
عضو تيم ملی كيك بوكسينگ و ساواته ايران
دانشجوی رشته تربيت بدنی

افتخارات :
كاپيتان تيم ملی ٢٠١٥ ساواته در بازيهای جهانی فرانسه
طلای مسابقات جهانی كيك بوكسينگ ٢٠١٤ ايتاليا
برنز مسابقات جهانی ساواته ٢٠١٤ ايتاليا
طلای فستيوال برترينهای جهان ٢٠١٢ كيش
طلای مسابقات جهانی كيك بوكسينگ ٢٠١١ آلمان
طلای مسابقاي آسيايی كيك بوكسينگ ٢٠١٠ هندوستان
طلای مسابقات آسيايی فول كنتاكت ٢٠١٠ هندوستان
طلای مسابقات بين للمللی ٢٠١٢ باكو
طلای مسابقات بين للمللی ٢٠١٢ تركيه
دارنده كمربنده حرفه ای wpka آسيا
دارنده كمربنده حرفه ای IKN
دارنده كمربنده حرفه ای wpka
دارنده كاپ حرفه ای wendetta
دارنده كاپ حرفهای ECKA
و دارای قهرمان چندين دوره بازيهای حرفه ای و آماتور كشوری

اطلاعات تماس :
هفت تير ، روبروی مجموعه ورزشی شهيد شيرودی ، باشگاه ورزشی كبكانيان
شهرك غرب ، ايران زمين ، گلستان جنوبی ، نبش كوچه يكم ، باشگاه ورزشی آزاديان
رسالت ، فرجام غربی ، نبش آيت ، باشگاه بهزاد
09353000444
وب سایت حمزه مرادیان : www.hamzehmoradian.ir