سایوکان یک سبک رزمی است که زیر مجموعه کاراته در ایران می باشد . سایوکان در سال ۲۰۰۵ به ثبت جهانی رسیده و در سال ۲۰۰۷ شیهان علیرضا نبی پور مجوز این سبک را از فدراسیون جهانی سایوکان گرفته است . شیهان زیر نظر کانچو نیهات ییگیت ( KANCHO NIHAT YIGIT ) ریاست فدراسیون سایوکان آموزش دیده و موفق به دریافت دان ۶ این سبک رزمی شده است .

تاریخچه و معرفی سبک سایوکان
سایوکان سیستم دفاع شخصی است و راه دفاع در برابر یک نفر می باشد . سایوکان آنالیز شده امتحان شده و مورد موشکافی قرار گرفته و به عنوان یک شاخه اصلی از هنر های رزمی به وسیله اساتید هنر های رزمی فدراسیون جهانی پذیرفته شده است . در این سیستم اهمیت با تکنیک های شخصی نیست بلکه با بکار گیری جنبه های فکری می باشد . مهم به نمایش درآوردن تکنیک ها نیست بلکه بکارگیری فطری آنهاست که اهمیت دارد . در به کار گیری تکنیکها می بایست عکس العمل فطری نقش داشته باشد و نباید شامل جزئیات زیاد به خصوصی باشد . در سایوکان دو برنامه آموزشی وجود دارد :

1- سیستم دفاع شخصی جدید این آموزش برای دوره زمانی کوتاه ۱۰۸ ساعت جهت یادگیری استراتژی دفاع شخصی می باشد در این دوره کوتاه با وضعیت واقعی روبرو خواهید شد و در دفاع از خودتان به صورت فیزیکی و فکری موفق خواهید شد . اگر شخص دارای قابلیت بالای تکنیکی نباشد این مانع از بکارگیری استراتژی گوشین سایوکان نخواهد شد در خیابان جائیکه خیلی از سیستمها دچار نقصان می شوند سایوکان تضمین دفاع شخصی بوده و میتواند به طور کامل به کار رود . سایوکان برای کسانی که علاقه‌مند به هنرهای رزمی بوده اند ولی تعلیم آن را ندیده اند و یا نتوانسته اند آن را یاد بگیرند و نیاز به مشوق در این امر را داشته اند ایده آل می باشد . میتواند توسط افراد با سن متوسط و بالاتر بدون هیچ مشکلی آموزش دیده شود . سیستم حمله یک به یک ، یک به چند ،  با سلاح و بدون سلاح به کار گرفته و استفاده شود . برنامه های کوهای ، سمپای ، کوتو سمپای برنامه های آموزشی هستند و دانشجویانی که برنامه سمپای را به اتمام رسانده اند کمربند مشکی دان ۱ را دریافت خواهند کرد .

2- سیستم ناک دان این در طبقه سیستم های فول کنتاکت جهانی می باشد . در مبارزه هیچ گونه پوشش محافظتی پوشیده نمی‌شود . در این سیستم مجدداً توانایی فطری جهت پاسخگویی به حمله حریف توسعه می یابد . حملات حریف بدون به کارگیری سیستمهای پیچیده جواب داده می شود با عکس العمل فطری فرونشانده خواهد شد . جزئیات زیادی برای مقابله با حریف وجود ندارد اما کارهای بخصوصی انجام می گردد . در حال حاضر دیگر استفاده از جزئیات زیاد تکنیکی موثر نمی باشد مسابقاتی که با سایر سیستم ها برگزار می شود شامل : کیوکوشین کای کان ، آشیهارا کای کان ، سئیدو کان ، شیدو کان ، انشین کای کان ، یوشی کای کان ، اویاما(شیگرو اویاما) کاراته و کیک بوکسینگ می باشد .

تاکتیک ها
سایوکان تلفیقی از تکنیک های انفرادی و گروهی دست و پا که از ورزش های مختلف رزمی پیشرفته و فنون مبارزات آماتور و حرفه ای می باشد ، سایوکان دارای سیستم های مبارزاتی مختلف می باشد :

1- سایوکان – ( لایت کنتاک )
2- سایوکان – ( سمی کنتاکت ) بدون لوکیک و کلیه تکنیک های پا از کمربند به بالا
3- سایوکان – ( فول کنتاکت ناک اوت )

تبصره ۱ : آماتور به صورت امتیازی و ناک دان و ناک اوت می باشد . حرفه ای سیستم فول کنتاکت بدون امتیاز ( ناک اوت ) . دفاع شخصی بصورت انفرادی : سلف دفنس (SELF DENSE ) سیستم دفاع شخصی که شامل درگیری های نزدیک و پرتابها و همچنین درگیری های تن به تن و گروهی که شامل نمایش انفرادی و دسته جمعی که حرکات کیک بوکسینگ نشان داده می شود .

تبصره ۲ : سایوکان می تواند طبق اساس نامه فدراسیون جهانی در کلیه رویدادها و مسابقات داخلی و خارجی رشته های : کیوکوشین – سیدوکان – آشیهارا – شیدوکان – انشین – کیک بوکسینگ و… استفاده شود .

منبع : ویکی پدیا